HÁČKOVÁNÍ HRAČEK AMIGURUMI

Háčkovat můžeme dvojím způsobem.

A)HÁČKOVÁNÍ S UKONČENÍM KAŽDÉ ŘADY - foto 1

Každou řadu ukončujeme pevným okem do prvního řetízkového očka. Poté uděláme 1ŘO a pokračujeme krátkými sloupky do toho stejného oka a dále. Na hračce nám vzniká šev.

B)HÁČKOVÁNÍ DO SPIRÁLY - foto 2

Řadu neukončujeme, háčkujeme do spirály. Poslední očko je nutno si vždy označit zavíracím špendlíkem, abychom mohli řady počítat. Tenhle postup volíme vždy, když děláme různobarevné části, popř. pruhy - tak, aby nám barvy pěkně navazovaly na sebe. Výhodou je, že nevzniká žádný šev.

 ZÁKLADNÍ SYMBOLY

ZÁKLADNÍ POSTUPY

ZÁKLADNÍ SMYČKA - upevnění vlny na háček

ŘETÍZKOVÉ OKO - ŘO (chain stitch; ch)

KRUH Z ŘETÍZKU

MAGIC RING

Tímto kruhem obvykle začínáme svou práci, pokud děláme hračky. Uděláme si z vlny smyčku (foto 1) a uděláme řetízkové oko-počet podle toho jaké budeme dovnitř kruhu dělat sloupky (1ŘO pokud krátké, 2ŘO pokud polodlouhé, 3ŘO pokud dlouhé sloupky atd). Sloupky háčkujeme dovnitř kruhu (foto 3) dle potřeby. Poté zatáhneme za konec vlny a kruh utáhneme - nevznikne nám tak žádná dírka. Pokračujeme buď pevným okem do prvního sloupku nebo pokračujeme druhou řadou do spirály dále. Koncem příze prošijeme kruh zevnitř, aby kruh pevně držel.

PEVNÉ OKO - PO (slip stitch; sl st)

Píchneme do očka, nabereme vlnu a protáhneme zpět očkem.

KRÁTKÝ SLOUPEK - KS (single crochet; sc)

Píchneme do očka, nabereme vlnu a protáhneme očkem zpět (na háčku máme 2 nitě). Nabereme vlnu a protáhneme oběma očkama. Pokud začínáme řadu krátkými sloupky, uděláme na začátku řady vždy 1 řetízkové oko.

POLODLOUHÝ SLOUPEK- PDS (half double crochet; hdc)

Nabereme vlnu, píchneme do očka, nabereme vlnu a protáhneme očkem zpět (na háčku máme 3 nitě). Nabereme vlnu a protáhneme všema třema očkama. Pokud začínáme řadu polodlouhými sloupky, uděláme na začátku řady vždy 2 řetízková oka.

DLOUHÝ SLOUPEK- DS (double crochet; dc)

Nabereme vlnu, píchneme do očka, nabereme vlnu a protáhneme očkem zpět (na háčku máme 3 nitě). Nabereme vlnu a protáhneme prvníma dvěma očkama (na háčku nám zbydou 2 nitě). Nabereme vlnu a protáhneme ji oběma očkama. Pokud začínáme řadu dlouhými sloupky, uděláme na začátku řady vždy 3 řetízková oka.

2X NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK (treble crochet; tc)

2x nabereme vlnu, píchneme do očka, nabereme vlnu a protáhneme očkem zpět (na háčku máme 4 nitě). Nabereme vlnu a protáhneme prvníma dvěma očkama (na háčku nám zbydou 3 nitě). Nabereme vlnu a protáhneme opět prvníma dvěma očkama (na háčku nám zbydou 2 nitě). Nabreme vlnu a protáhneme ji zbylýma dvěma očkama. Pokud začínáme řadu trojitými sloupky, uděláme na začátku řady vždy 4 řetízková oka.

3X NAHOZENÝ DLOUHÝ SLOUPEK (double treble crochet; dtc)

viz 2xnahozený dlouhý sloupek - na záčátku ale nabereme vlnu 3x.

 

ZMENŠENÍ - sháčkování 2 oček do jednoho (sc2tog)

Háčkujeme jen za přední očka: háčkem nabereme první očko (foto 1)a hned i druhé očko - na háčku máme 3 nitě (foto 2), nabereme a protáhneme vlnu prvníma dvěma očkama - na háčku máme 2 nitě (foto 3). Nabereme vlnu a opět protáhneme oběma očkama a uděláme krátký sloupek (foto 4).  Ze dvou oček uděláme jeden krátký sloupek.  Zmenšovat samozřejmě můžeme polodlouhé i dlouhé sloupky.

DVOJITÉ ZMENŠENÍ - sháčkování 3 oček do jednoho (sc3tog)

Háčkujeme jen za přední očka. Háčkem nabereme první, druhé a třetí očko (foto 1) - na háčku máme 4 nitě, nabereme a protáhneme vlnu prvníma třema očkama - na háčku máme 2 nitě. Nabereme vlnu a opět protáhneme a uděláme krátký sloupek.  Ze tří oček uděláme 1 krátký sloupek.

2 SHÁČKOVANÉ DLOUHÉ SLOUPKY DO JEDNOHO (dc2tog)

Děláme normálně dlouhý sloupek až do té doby, dokud máme na háčku 2 poslední nitě (foto 1). Nabereme vlnu, píchneme do očka, nabereme vlnu a protáhneme - na háčku máme 4 nitě (foto 2). Nabereme vlnu a protáhneme ji prvníma dvěma očkama  - na háčku nám zbydou 3 nitě (foto 3). Nabereme vlnu a protáhneme ji všema zbylýma očkama (foto 4). Výsledkem jsou 2 dlouhé sloupky, které tvoří nahoře 1 očko.

3 SHÁČKOVANÉ DLOUHÉ SLOUPKY DO JEDNOHO (dc3tog)

Stejný postup jako u dc2tog - jen uděláme 3 dlouhé sloupky. Výsledkem jsou 3 dlouhé sloupky, které tvoří nahoře 1 očko.

Sháčkovat můžeme i více sloupků - počet sloupků a jaké sloupky budeme sháčkovávat je vždy v symbolu - postup je stále stejný.

Můžeme je dělat všechny do jednoho oka, popř. můžou být ve více očkách - záleží na symbolu.

 

PIKOTKA (picot)

Může mít různý počet oček. Uděláme 3 řetízková oka, která ukončíme pevným okem za 2 nitky viz obrázek.