SKÁKÁNÍ PŘES GUMU

SKÁKÁNÍ PŘES GUMU

Potřebujeme: prádlovou či kulatou gumu cca 2,5m dlouhou

Počet lidí: 3 hráči. Dva z nich stojí naproti sobě s rozkročenýma nohama, na kterých mají navlečenou gumu, která tak tvoří obdelník.

Pravidla: Třetí hráč mezi gumou skáče různou skokovou kombinaci. Po splnění této kombinace se výška gumy zvyšuje. V případě chyby ve skoku (spletení sledu, přišlápnutí gumy, zachycení gumy oděvem) hráč končí a mění si místo s tím, co gumu dosud jen držel. Až přijde znovu na řadu, skáče celou sérii, kde udělal chybu znovu. Vítězí ten, kdo jako první doskáče danou sestavu ve všech stupních obtížnosti.

STUPNĚ OBTÍŽNOSTI:

 1. jedničky - guma je na kontnících
 2. dvojky - na lýtkách
 3. trojky - ke kolenům
 4. čtyřky - na stehna
 5. pětky - pod zadek
 6. šestky - přes boky
 7. sedmičky - do pasu
 8. osmičky - přes hrudník
 9. devítky - na krku
 10. desítky - na hlavě

Do trojek se skáče, čtyřky a pětky se skáčí nůžkami, další se už jen překračují a ručkují v rámci možností :)

DRUHY SKÁKÁNÍ:

 • jednoduché- nohy jsou volně rozkročeny (cca 40cm)
 • úzké (rusky) - jedničky paty u sebe, dvojky překřížené nohy, trojky a čtyřky jen na jedné noze
 • široké (vrata) - nohy jsou široce rozkročené většinou v sedě, od dvojek výše se gua přidržuje rukama do široka
 • číslovky
 • pekařky - skáčou se jako "normálky" do trojek. Opakuje se při tom básnička: "Pekař peče housky, uždibuje kousky.Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva"
 • vševědky - skáčou se jako pekařky. Ti, co drží gumu hýbou gumou ze strany na stranu.
 • rem tam tom - skáčou se jako "normálky" jen jako jedničky. Opakuje se při tom básnička: Rem, tam, tom, síbn, echt, najn, ram...ven.
 • roční období - skáčou se jako "normálky" jen jako jedničky. Hráč do gumy neskáče, rukou překříží gumu a vstoupí do ni. Skáče, aniž by opustil sevření gumy.

ZÁKLADNÍ SKOKOVÁ KOMBINACE:

Skládá se z 5-ti skoků.


 

ČÍSLOVKY: