PŘEBÍRÁNÍ

PŘEBÍRÁNÍ

Potřebujeme: provázek cca 1m dlouhý, který svážeme konci k sobě. Hru hrají min. 2 hráči.

PŘEBÍRÁNÍ PRO DVA LIDI

1. KOLÉBKA

Přebírání začíná kolébkou, tu získáme tak, že na jednu ruku navlečeme provázek.
Obtočíme si ho okolo ruky a pak totéž uděláme i na druhé ruce.
Prostředníček jedné ruky prostrčíme pod provázkem na dlani druhé ruky.
A pak totéž uděláme i na druhé ruce.
Roztažením rukou napneme provázek. Máme kolébku.

2. DOPIS

Ke kolébce přistoupí druhý přebírající, uchopí každou rukou provázek v místech, kde se kříží.
Ruce s uchopeným provázkem od sebe oddálí tak, aby byly vně rovnoběžných bočních pramenů mezi oběma dlaněmi.
Otočí ruce dlaněmi a prsty nahoru a podebere jimi tyto boční prameny.
Ruce od sebe oddálí a tím přebere provázek od prvního hráče. Vznikl dopis.

3. VODA

První hráč uchopí oběma rukama překřížení bližší delší straně.
Vede je horem směrem ven.
Podebere rovnoběžné prameny.
Roztáhne ruce od sebe a přebere provázek od druhého hráče. Tak vznikla voda.

4. OBRÁCENÁ KOLÉBKA

Druhý hráč uchopí pravým malíčkem levý vnitřní pramen a přetáhne jej na pravou stranu.
Totéž udělá i levou rukou.
Malíčky roztáhne provázek tak, aby mezi malíčky a rovnoběžnými prameny vznikl prostor pro prsty.
Palcem a ukazováčkem tyto boční prameny na obou stranách podebere.
Ruce roztáhne a přebere provaz.
Až provaz pustí první hráč a druhý obrazec napne, vznikne obrácená kolébka, obrazec podobný úvodnímu, ale je vzhůru nohama.

 

5. OBRÁCENÝ DOPIS

První hráč palcem a ukazováčkem opět uchopí překřížení na obou stranách.
Táhne provázek do boku.
Pak vnějškem okolo bočních pramenů a horem vsune prsty mezi tyto boční prameny.
Roztáhne palec a ukazováček od sebe, napne provázek.
Přebere jej a dostane převrácený dopis - obrácený proto, že tento drží z vrchu, zatímco první držel zdola.

6. OKO

Druhý hráč uchopí shora překřížení na delší straně.
Vede je horem ven.
Prsty vnějškem okolo bočních rovnoběžných pramenů zasune mezi ně zdola.
Přeber provázek, ruce roztáhne a získá tak oko.

7. POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

První hráč uchopí provázek v místě vícenásobného překřížení.
Postupně ruce roztahuje, až druhý hráč může své ruce vysunout.
Pak vznikne obrazec, jehož jméno mi není známo, přeci jen mám dětská léta již delší dobu za sebou :-) Znáte-li je, dejte mi vědět.

8. PAVOUK

První hráč přebere provázek shora v místech, kde se kříží delší strany.
Otočí ukazováčky a palce směrem nahoru.
Ruce roztáhne až do napnutí provázku, vznikne pavouk.

9. OBRÁCENÉ OKO

Druhý hráč uchopí horem překřížení.
Ruce otočí prsty nahoru a zespodu je zasune mezi prostřední rovnoběžné prameny.
Roztahuje ruce a přebírá provázek od prvního hráče.
Vznikne oko

V přebírání jde pokračovat donekonečna.....