GRANNY SQUARE - African Flower

GRANNY SQUARE - African Flower

I. BARVA

1. řada: uděláme 6ŘO a spojíme je dokruhu

Další řada -  3ŘO; 1DS; 1ŘO; dále opakujeme *2DS; 1ŘO* - výsledkem je 6 dvojiček DS oddělené 1 ŘO

II. BARVA

3. řada: do mezery mezi dvojičkami DS uděláme *2DS; 2ŘO; 2DS; 1ŘO* - celkem 6x

4. řada: do mezery mezo dvojičky DS uděláme* 7DS; 1ŘO* - celkem 6x

III. BARVA

5. řada. 1ŘO; KS po celém obvodu - v mezeře uděláme KS tak, že píchneme háčkem až pod nitky 3.řady.

IV. BARVA

6. řada: *4DS; 1ŘO; 4DS (první DS začínáme ve stejném očku, kde končil poslední DS); 1ŘO (vynecháme tím krátký sloupek až dolů mezi jednotl.květy)* - opakujeme 6x