ŠIBENICE

ŠIBENICE

Hru hrají většinou dva lidé.

Jeden hráč vymyslí nějaké slovo, slovní spojení popřípadně větu,přísloví atd....a na papír napíše jeho počáteční písmeno a písmeno poslední. Ostatní písmena (jejich počet) vyčárkuje mezi ně s dodržováním mezer. Spluhráči napoví, z jaké oblasti je jeho slovo a ten ho hádá po písmenech.

Pokud písmeno neuhodne, kreslí mu spoluhráč šibenici na papír. Každé písmeno, které neuhodne je stavebním prvkem šibenice.

1. písmeno: vodorovná čára - zem

2. písmeno: oblouk - kopeček

3. písmeno: svislá čára - sloup

4.písmeno: vodorovné břevno

5. písmeno: šikmá rozteč mezi břevny

6.písmeno: čárka dolů z břevna - lano

7.písmeno: hlava

8. písmeno: tělo

9. písmeno: levá ruka

10. písmeno: pravá ruka

11. písmeno: levá noha

12. písmeno: pravá noha

Dokud se nehoupá oběšenec na šibenici, může hráč pořád hádat. Hra končí nakreslením celého oběšence a role se vyměňují.