KUBA ŘEKL.....

KUBA ŘEKL.....

PRAVIDLA

Jeden hráč pokládá ostatním dětem různé úkoly, např.:

"Kuba řekl: sedněte si."  Ostatní děti si musí sednout.

"Kuba řekl: dejte ruce nad hlavu." Ostatní děti dají ruce nad hlavu..... atd atd

Takhle jim zadává různé úkoly....vždy musí začínat slovy: "Kuba řekl....."

Pokud ale řekne: "Řekl: sedněte si", nesmí ostatní uposlechnout. Ten kdo si sedne, je vyřazen.