KRVAVÉ KOLENO

KRVAVÉ KOLENO

Tato hororová hra má 3 role:

1) Maminka

2)Skupina dětí

3)Krvavé koleno

Krvavé koleno jde někam dál, třeba za keř.

Maminka vaří, děti přiběhnou za ní a křičí: "Mami, mami, my máme hlad!". Maminka: "Tak se běžte do komory najíst".

Děti jdou do míst, kde je Krvavé koleno, to na ně vybafne a zařve. Děti křičí a běží zpátky za maminkou: "Mami, tam je krvavé koleno!"

Maminka jde do komory a ptá se ho.

Maminka: "Kdo jsi?

Krvavé koleno: "Krvavé koleno"

Maminka: "Co jíš?"

Krvavé koleno: "Lidský maso".

Maminka: "Cop piješ?"

Krvavé koleno: "Lidskou krev".

Maminka: "Co si oblékáš?"

Krvavé koleno: "Lidskou kůži"

Maminka: "Čím si čistíš zuby?"

Krvavé koleno: "Liskejma kostma".

Maminka: "Na čem spíš?"

Krvavé koleno: "Na lidských vlasech"

Pak Krvavé koleno pošeptá matce určitou hodinu (např. 11hod), kdy přijde. Matka jde za dětmi, chytnou se za ruce a chodí do kruhu dokola a zpívají: "První hodina odbila, druhá hodina odbila, třetí hodina odbila....atd" Až dojdou k jedenáctá hodina odbila, lampa zhasla!

V tu chvíli se Krvavé koleno rozeběhne za dětmi, koho chytlo, byl pro příští hreu Krvavým kolenem.