CHODÍ PEŠEK OKOLO...

CHODÍ PEŠEK OKOLO...

Hráči sedí na židličkách nebo dřepí v kruhu a mají zavřené oči.

Zvolený hráč, který chodí s obuškem kolem nich dokola říká větu: "Chodí pešek okolo, nekoukej se na něho. Kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne".

Vybere si jednoho hráče, kterého bouchne obuškem, obušek zahodí a utíká kolem kruhu. Zvolený musí zvednout obušek, dohonit peška a plácnout ho s ním dřív, než pešek doběhne na jeho místo a sedne mu na něj.  Pokud ho zvolený hráč nedohoní, dělá peška nyní on. Hra pokračuje do té doby, dokud se všichni neprostřídají.

Minimální počet hráčů: 6 a více